9.4.11

लेह बाईक ट्रीप - IBN लोकमत शो पहिला

या शोच शूटिंग, एडिटिंग आणि प्रक्षेपण IBN लोकमत ने केले होते. या शोच सर्व श्रेय IBN लोकमतच आहे. आम्ही मात्र यातले छोटेसे सहभागी आहोत हाच आनंद.


No comments:

Post a Comment